"code", "bron" => "p_bron" ); // ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ foreach ($invoer_lijst as $invoer_htm => $invoer_php) { if (isset($_REQUEST[$invoer_htm])) { ${$invoer_php} = $_REQUEST[$invoer_htm]; } else { ${$invoer_php} = null; } } // ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ $code = (int) $code; // ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ // --------------------------------- $menu_choice = "artikel"; $menu_locator = array(); $p_titel = get_titelBijArtikel($code); // --------------------------------- // --------------------------------- $show_page = "artikel"; require_once("inc/do_login_check.php"); // artikel alleen tonen aan subscribers? dan login tonen: if (!$logged_in && isSubscriberArticle($code)) { $p_original_entry = "artikel.php?". $_SERVER["QUERY_STRING"]; $p_original_error = "This article is only accessible to subscribers.\nPlease log in to view it."; $login_prompt = true; } if (isset($login_prompt)) { if ($login_prompt == true) { $show_page = "login"; } } // --------------------------------- // --------------------------------- // sommige artikelen (docu's e.d.) // zonder stippellijn rechts: if (array_key_exists($code, $global_array_noline_article_codes)) { // één pagina, of alles? $tmp_p_a = $global_array_noline_article_codes[$code]; $tmp_p_b = 0; if (isset($_REQUEST["p"])) { $tmp_p_b = (int) $_REQUEST["p"]; } if (!$tmp_p_a || $tmp_p_b == $tmp_p_a) { $p_noline = "_noline"; } } // --------------------------------- /* het volgende is niet meer nodig sinds overschakeling naar Youtube de oude beveiliging werkt alleen bij lokaal gehoste films */ // sommige artikelen zijn films, prepareer link-beveiliging if (array_key_exists($code, $global_array_movie_article_codes)) { $_SESSION["s_movie_view"] = $global_array_movie_article_codes[$code]; } // --------------------------------- ?>