zoek
Vol. 3, No. 1 (Autumn 2012) Published on November 1st, 2012
Download Edition
Vol. 1, No. 2 (Summer 2010) Contents
Bericht uit Tokyo Rien ne va plus
Column by Bas Valckx
Verschuivende perspectieven
Article by Willem van Gulik
Cha Zen ichi mi
Calligraphy by Arthur Witteveen
Priests, money and women: religion in Seji kenbunroku
Article by Mark Teeuwen
Het verhaal van de zwerfhond
Article by Frans B. Verwayen
Colophon
Current Edition Archives About TNJR
Subscribers

Colophon

The Netherlands-Japan Review   ・ 日本評論
 
 
 
Redactie / Board of Directors
 
Prof. Dr W.J. Boot (hoofdredacteur / editor-in-chief)
Mr Drs P.A. de Hoog (eindredacteur / copy editor)
Prof. Dr W.R. van Gulik
Drs J.P.A. Kuijpers
 
 
Redactieadres / Publishing Address
 
SieboldHuis
Postbus 11007
2301 EA Leiden
Tel: +31-(0)715125539
Fax: +31-(0)715128063
 
Email:  
 
© 2010, Leiden
 
Zonder schriftelijk toestemming van de redactie is gehele of gedeeltelijke
overname van artikelen, foto’s en illustraties nadrukkelijk verboden.
 
All rights reserved. Reproduction in whole or in part of articles and images
without written permission by the publisher is prohibited.
 
Designs by Roxane van Beek. Website by Coen Zimmerman.
next